fdee2074b2f766d9a06157d666a27a3e.jpg
a9822be854eb210a006bf31e2e2bdeda.jpg
ab7a872d3ffab169b186eeb6f6a626d8.jpg
dd8d8e13d86823a07c85e0205630742c.jpg
Köylerimiz
×

Uyarı

JUser: :_load: 225 kimlikli kullanıcı yüklenemiyor.
JUser: :_load: 18 kimlikli kullanıcı yüklenemiyor.

Yenice Köyü

Yazan on 01/03/2014

Hikmet KURT

Yenice Köyü Muhtarı

İlçe’nin güneybatısında bulunup, İlçe merkezine 6 km. mesafededir. Köyün içi tamamen yol ağı ile çevrilidir. 3 km’.lik dağ yolunun Kondu Mahallesi yol ağına bağlanması ile İlçe merkezine iki ayrı noktadan bağlantı sağlanmıştır. Köy önceleri Günebakan Köyüne bağlı mahalle iken, yönetim güçlüğü nedeniyle ayrılıp Zaimler Köyü adını aldı. Kısa zaman sonrada adı Yenice Köyü olarak değiştirildi. Her alanda yetişmiş ünlü kişilere sahiptir. Okul, Taşımalı Eğitim kapsamına alındığından köydeki İlkokul binası atıl durumdadır. Köye ait Sağlık Evinde ebe olmadığından sağlık hizmetleri Taşçılar Sağlık Evi ebesi tarafından yürütülmektedir. Köyün,elektrik,su,yol ve telefon sorunları çözümlenmiştir. 1938 Dernek Pazarı Doğumlu Çaykur Eksper \’den emekli olup halen 5.Dönem Yenice Köyü Muhtarlığı\’nı sürdürmekte olup ilçemizin en uzun dönemli köy muhtarlığı rekoruna sahiptir.

 

YENİCE (Marladas)

İlçe merkezine uzaklığı 4 km.dir. 2000 yılı sayımına göre nüfusu 230’dur.

Köy, tarihi geçmişini daha önce bağlı olduğu Günebakan’la iç içe yaşamıştır. Yönetim güçlüğü nedeniyle ayrılan köye önce Zaimler adı verilmişti. Geniş ormanlık alanların bulunduğu Yenice’de çay, fındık, mısır ve bahçe ürünleri yetişmektedir. Hayvancılık aile gereksinimlerini karşılayacak ölçüde yapılmaktadır. İlçe genelinde olduğu gibi burada da herkes geçimini dışarıda kazandığıyla sürdürmek zorundadır. Köy her tarafa bağlantılı bir yol ağına sahiptir. Yollarının çoğu betonlanmıştır. Su, elektrik ve telefonu bulunan köyün yaylaları Parma ve Mavreyas’tır.

Tüfekci Köyü

Yazan on 01/03/2014

Şakır AL

Tüfekci Köyü Muhtarı

İlçe’nin güneydoğusunda, Solaklı Deresinin kollarından biri olan Holo Çayı Vadisinde kurulmuş, İlçe merkezine 3 ,5 km. uzaklıkta olup,İlçe’ye bağlantı yolunun tamamı betonlanmıştır.Köy 133 haneden oluşmuştur.Köyün yerleşim alanı dağlık ve engebeli olduğu için tarıma elverişli arazisi yok denecek kadar azdır. Bu nedenle halkın çoğu göç etmek zorunda kalmıştır. 1940 yıllarında bu yerleşim yerinde Derelioğulları tarafından silah yapımı ve tamiri yapıldığı için köyün ismi Tüfekçi Köyü olarak adlandırılmıştır. 18. yüzyılda Derelioğullarından Ahmet Efendi hayvan derisinden kendi vücuduna kanat yaparak 300m. uçtuğu Of tarihinde ve bazı tarih kitaplarında yer aldığı gibi yaşlı kişilerin anlattıklarıyla da doğrulanmıştır.

 

İlçe merkezine uzaklığı 3 km.dir. 2000 yılı sayımına göre nüfusu 167’dir.

1877 yılı Trabzon Vilayet Salnamesi’ndeki kayıtlarda “Arşela Karyesi” olarak gösterilir. Holo grup köylerinin ilkidir. Tarihi geçmişi diğer köylerle aynıdır. Tüfekçiler (Arşela altı) ulaşımın yaya olarak yapıldığı dönemlerde Of-Dernekpazarı-Holo-Kazankıran güzergahındaki hanlarıyla ünlüdür.

Köyün bir bölümü Ormancık, bir bölümü Çalışanlar, bir bölümü de Yenice köyü ile sınırı olan üç yerleşim alanı vardır. Çay ve fındık gelirine karşın ekonomisi büyük ölçüde diğer köylerde olduğu gibi dışa bağımlıdır. Bu köy, beceri isteyen alanlarda yetiştirdiği ustalarıyla tanınır.

Yol, su, elektrik ve telefon sorunu yoktur. Yaylaları Kazankıran ve Parma’dır.

 

 

TÜRK HAVACILIK TARİHİNDE OFLULAR ETKİN ROL OYNADILAR

İLK UÇAN 7 TÜRK’TEN ÜÇ TANESİ OFLU HOCA

 

Tarihçi araştırmacı Haşim Albayrak son zamanlarda çok popüler. Zira ulusal basın televizyon ve gazetelerinde onun Türk havacılık tarihini sarsacak iddiaları yer alıyor.
Elindeki kaynaklara göre Of’lu molla uzun Hasan adlı bir hoca 15 ve16. yüzyıllar arasında Of Cos tepesinden baltacı deresine kadar uçmuş. Ve bunu bütün havacılık tarihi kaynakları bunu doğruluyor. Tarihin 15. yüzyılda olduğunu ise tarihçi Prof. Cemal Anadolu, Türk Medeniyeti adlı kitabında iddia ediyor. Haşim Albayrak bu işin peşini bırakmıyor ve tarihçi Cemal Anadolu ve kitabı yazan diğer yazarları buluyor. Yazdıklarının belgelendirilmesini istiyor. O da bütün belgeleri Hava Harp Akademisine verdiğini ve onlara Türk Havacılık Tarihi kitabını taslak olarak teslim ettiğini söylüyor.
Molla Uzun Hasan Of’lu bir hoca. Fakat çoğu kaynağın ortak tespitine göre Cos Tepesinden Baltacı Deresine uçması onun sonunu hazırlıyor. Meslektaşları tarafından öldürülüyor iddiaları var. Burada ortaya çıkan; aynı Hazarfen Ahmet Çelebi olayıdır, sonları aynıdır. 1600’lü yıllarda ülkede iletişim çok zor, hele Of ile İstanbul arasında hiç yok gibi, çünkü karayolu yok ve at ile gitmek bile mümkün değil. Ancak kayıkla Trabzon’a ve oradan gemi ile İstanbul’a ulaşılıyordu. Böyle bir iletişimsizlik ortamında ilk uçan iki kişinin başına aynı son geliyor. O dönemde Of’taki olayların yazıya dönüşmesi ancak mahkeme kararları ile sınırlı. Bu nedenle uçtuğu kesinlikle belli olan Molla Uzun Hasan’ın uçuş tarihi belli değil.


Türk Havacılık Tarihinde kanat takıp uçan 7 kişi var. Bunlardan üçü Oflu, bu Oflu’lardan biri de Veli Direko.

Veli Direko, bir medrese hocasıdır. Bugünki dernek ilçesinin Arşela köyü Yhtinos mahallesindendir. Yakın köylüsü Derelioğulların’dan Ali’nin oğlu Ahmet ile çok iyi arkadaştır. Köy ile medrese arasında 4km’lik çok dağlık yokuş ve kötü yol olması onları yaylada uçan kuşları taklide yönlendirmiştir. Karadeniz’den gelen martıları seyrettiler. Bir kartal vurarak kanadını, gövdesini, kuyruk ölçüsünü, ağırlığını tahkik ettiler. Sonuçta kösele tahta ve yaylardan oluşan bir kanat yaptılar. Veli hoca kanadı sırtına geçirdi. 400m aşağıdaki 2 kmlik mesafeye uçmayı denedi. Ancak başarılı olamadı 200 m uçtu.


Veli Direk ve Derelioğlu Ahmet’in bu uçuş denemelerini devam ettirmeleri mümkün olmadı. Çünkü yaptıklarının ‘’abesle iştigal’’ olduğunu düşünen onların hocaları bu denemelerden vazgeçmesini istediler. Kim bilir beklide ilk uçağı yapan Oflular olacaktı kim bilir göklerin hakimiyeti için Oflular’ın büyük etkisi olacaktı.


New Politic Magazine, dergisinin Ağustos 1982 tarihinde Tavukçuzade Niyazi Efendi ile ilgili bir haber var. Haberde Tavukçuzadenin 1873’te Çamlıca dan Karaköy’e uçtuğunu ve onun torunlarında bu uçuş ile ilgili belge kaynakların olduğu anlatılırken Oflu Veli Direko’nunda uçuş denemeleri ile ilgili yazı ve çizim taslaklarının ondan kaldığı bildirilir. Bu duruma göre Tavukçuzade uçuş bilgilerini Veli Direko’nun bilgilerinden almıştır. Veli Direko sadece basit deneme değil de planlı ilmi çalışmayı gerektiren deneme yaptığı ortaya çıkmaktadır.

Kaynak: http://www.sosyalmuhalefet.com/ilk-ucan-turk-oflu-idi/

Taşçılar Köyü

Yazan on 01/03/2014

Mehmet SANDIKÇI

Taşçılar Köyü Muhtarı

İlçe’nin güney ucunda yer alır.İlçe’ye 6 km. uzaklıkta olup, yolun buyuk bir kısmı betonlanmıştır. Kuruluş tarihi kesin olarak bilinmemekle birlikte 1650-1700 yıllarına kadar Tuzanmaktadır. Yedi Köylerin ve İlçe’nin en büyük köylerinden biridir. Taşçılar Köyünün bir başka özelliği de Çayırbaşı ve Tüfekçi Köyleri ile iç içe olmasıdır. Köyde bir İlköğretim okulu ile bir Sağlık Evi mevcut olup, bir ebe ile sağlık hizmetleri yürütülmektedir. Köye ait üç yayla 5 mezra olup, halkın büyük kısmı yazın buralara göç ederler. Taşçılar Köyünün her alanda isim yapmış ilim adamları ve sanayicileri vardır. Göç olayı her köyde olduğu gibi bu köyde de hızla devam etmektedir. Köyün gelir kaynaklarının başında fındık ve çay gelmektedir.

Ormancık Köyü

Yazan on 01/03/2014

Ahmet Hilmi ALTINTOP

Ormancık Köyü Muhtarı  

İlçe’nin güneyinde yer alır. İlçe’ye 6 km. mesafede olup, yolunun çoğu betonlanmıştır. Köyün tarihçesi hakkında kesin bir bilgi yok. İlk yerleşenlerin padişah tarafından Of’ da görevlendirilen bir memurun 3 çocuğu olduğu söylenir. Daha sonraları diger köylerden gelenler tarafından kurulduğu söylenir. İlçe’nin diğer köylerinde olduğu gibi göçler köyün aktivitesini azaltmıştır. Kalanlar geçimini çay ve fındıktan temin etmektedir. Ulaşım ve haberleşme sorunu yoktur.

 

ORMANCIK (Makidanos)

İlçe merkezine uzaklığı 7 km.dir. 2000 yılı sayımına göre nüfusu 261’dir.

Bir rivayete göre Ormancık, çok eski bir dönemde padişahın Of’ta görevlendirdiği bir memurun 3 çocuğu tarafından yerleşime açılmıştır. 1575 tarihli tafrir defterinde Of’a bağlı köyler arasında Makodano adıyla geçen köyün burası olup olmadığı kesin olarak bilinmemektedir. Ancak, 1877 tarihli Trabzon Vilayet Salnamesinde köyün adı Holo Makidanos ve “Makidinos” olarak geçer. 1915 tarihli İçişleri Bakanlığı’nın genelgesinde Holo Makidanos olarak belirtilen köyün adı, 1960 yılında Ormancık olarak değiştirildi. 1929 sel felaketinden sonra önemli sayıda aile Maçka’ya göç etmiştir. Gurbetçilik tüm bölgede olduğu gibi Ormancık’da da önemli gelir kaynağıdır. Holo vadisinin doğu yamaçlarındaki meyilli arazide yer alan köyde, ekonomik girdi sağlayan çay üretimi yaygındır. Bunun yanında her aileye yetecek ölçüde mısır, fasulye, patates yetiştirilirken sınırlı ölçüde de hayvancılık yapılmaktadır. Eğitim düzeyi gittikçe artmaktadır. Köyün yolu betonla kaplanmıştır. Elektrik, su ve telefon hizmetlerini alan köyün yaylaları Parma ve Mavreyas’tır.

Günebakan Köyü

Yazan on 01/03/2014

Burhan KOÇ

Günebakan Köyü Muhtarı 

İlçemizin güneybatınsında 8 km.mesafede olup, Yedi Grup Köylerinden biridir. 1517 tarihli Tapu Tahrir Defteri’nde ayrıntılı olarak ele alınan” Hola-i Kebir “ (Büyük Holo) bölümünde yer alır.O günkü Büyük Holo tabir edilen ve yedi köyden biri olan Günebakan son yerleşim birimlerinden biridir. Yörede köye İlçe’nin Avrupa’sı da denir. Çünkü, İlçe genelinde yurt dışında en çok nüfusu bulunan köydür . Köyün İlçe’ye bağlı bulunan 7 km. yolunun çoğu betonlanmıştır. Ulaşım ve haberleşme sorunu yoktur. Yurt içinde de İstanbul başta olmak üzere yurdun her tarafına yayılmıştır. Diğer köyler gibi ekonomisi dışa bağımlı olup, çay ve fındık başlıca geçim kaynağıdır.

 

GÜNEBAKAN (Zenozona)

İlçe merkezine uzaklığı 8 km.dir. 2000 yılı sayımına göre nüfusu 162’dir.

Yakın zamanlara kadar Çalışanlar Köyü’ne bağlı bir yerleşke olan Günebakan, 200-250 yıl öncesinde de Zeno Akköse köyünün bir mezrası durumunda idi. Değişik yerlerden gelenlerle nüfusu artmıştır.

Toplu bir yerleşim biçimi olan köyün arazisi yapısı oldukça düzgündür. 1929 sel felaketi sonrası Maçka’nın Kırantaş köyüne göç vermiştir. Son 50 yıl içinde her köyde yaşanan sosyo-ekonomik nedenlerle nüfus gittikçe azalmaktadır. Yurtdışında çalışanların çok oluşu ve buların köylerine ilgi göstermeleri nedeniyle köy oldukça bakımlıdır.

Fındık, çay, mısır, fasulye ve diğer sebzelerin yanında değişik meyveler de yetiştirilir. Kısmen gelir sağlayan ürünler fındık ve çaydır. Yolları betonla kaplı, su, elektrik ve telefonu bulunan köyün yaylaları Parma, Mavreyas ve Alkoyun’dur.

Çayırbaşı Köyü

Yazan on 01/03/2014

İlçenin güneyinde yer alıp ilçeye en uzak köyümüzdür. Taşçılar Köyü ile iç içedir. O nedenle Taşçılar Köyü ile  Çayırbaşı Köyü birbirini tamamlar. Çünkü aynı coğrafya içinde yer alırlar. Arazileriyle evleri iç içedir. Örneklemek gerekirse Taşçılar Köyü girişinde tam merkez de yolun altında  Bugünkü (2008) Çayırbaşı  Muhtarının evi vardır.                                              

 

Muhtar Cemal AKGÜL

 

gsm:0534 415 6182  -682 5047

Yerleşim yerlerine göre mahlleleri :

1 - Merkez  Mahallesi. 2 - Çalık  Mahallesi.

İlçeye uzaklığı 6-10 Km. arasında değişir. Yolun % 60 i betondur. Ulaşım ve haberleşme sorunu yoktur.

Ekonomisi  önceleri  hayvancılığa  dayalıyken   yerini çay ve fındığa yönelmişse de dışa bağımlı kapalı bir ekonomisi vardır.

İZ BİRAKANLAR

Bekir   Ağa  ( Ali Bekiroğlu )  İdareci ve hayırseverliliği ile   köyünde  gönüllere yer etmiş biri.

Süleyman Albayrak  (Çalıkoğlu ) Yöneticiliği, arabuluculuğu ve güvenilirliği ile verdiği hizmetlerle.

Ahmet Albayrak   ;  Eğitim alanında

Saadettin   Katipoğlu  : Gerek  Muhtar olmadan ve gerekse muhtarlığı döneminde  köye  verdiği hizmetleriyle.

 

ÇAYIRBAŞI (Havaşo)

İlçe merkezine 10 km. uzaklıktadır. Nüfusu 2000 yılı sayımına göre 196’dır.

Varlığı ve tarihi Taşçılar köyüyle iç içe olan Çayırbaşı, daha eski dönemlerde mezralık bir alandı. Bugün ayrı muhtarlık olduğu halde bu iki köyün arazileri ve evleri birbirinin içine geçmiş durumdadır.

Köyün hayvancılığa uygun konumuna karşın, göç nedeniyle köydeki insan sayısı gün geçtikçe azalmaktadır. Giderek daralan tarım arazileri, ancak aile ölçeğinde tarımsal üretim ve hayvancılığa imkan vermektedir. Son dönemlerde Solaklı vadisinin hemen her yerinde görüldüğü gibi Çayırbaşı Köyü de yaşlılara/emeklilere bırakılmış durumdadır.

Yollarının büyük bölümü betondur. Su, elektrik ve telefon hizmetlerinin de ulaştığı köyün yaylaları Parma ve Seyd-i Yakup’tur.

Çalışanlar Köyü

Yazan on 07/05/2013

Namık Kemal DİZDARNamık Kemal DİZDAR

Çalışanlar Köyü Muhtarı

1950 yılında devletin verdiği tek komprosörle ilçeye 7 km. olan yollarının yapımındaki çalışmaları sonucu Çalışanlar adını alan köy, İlçenin güneybatısında olup, Yedi Köy Grup Yolu ile ilçeye %60’ı betonlanmış yolla bağlıdır. 1942 yılında bölgede bulunan tek telefon bu köye aitti.İlçenin en kalabalık köyü iken göçler nedeniyle en ıssız köy haline dönüştü. Yaz aylarında tüm ilçe köyleri gibi bu köy de yeniden hayat bulur. Tarihi kesin olarak bilinmemekte olup, eski eserlerde Hicri 110 ve 1257 tarihlerine rastlanmaktadır. Ekonomisi çay ve fındıktan ibarettir. Ana geçim kaynağı gurbettir. Çoğunluğu İstanbul olmak üzere yurdun her tarafına yayılmıştır. Köy artık bir yazlık konaklama yeri gibi düşünülmektedir.

ÇALIŞANLAR (Kalanas)

İlçe merkezine uzaklığı 7 km.dir. nüfusu 2000 yılı sayımına göre 196’dır.

1915 yılına ait kayıtlarda adı Kalanas olarak geçer. Holo bölgesinde cuma namazının kılındığı ilk köy olarak bilinir. Köyün tarihi geçmişini, iç içe bulunduğu Taşçılar Köyü tarihiyle açıklamak mümkündür. 1942 yılında ilçede bulunan tek telefon bu köydeydi.

1950 yılında tek kompresörle yollarını kısa zamanda yaptıklarından köyün adı Çalışanlar olarak değiştirilmiştir.

Tüfekçiler köyünden itibaren sırt oluşturacak biçimde zirveye doğru yükselen yamaçların güney yönünde köy, kuzey yönünde ise geniş ormanlıklar yer alır. Çay, fındık ve mısır yetiştirilen köyde hemen herkesin bir ineği vardır.Köyde yurtiçi ve yurtdışı gurbetçilik yanında çay üreticiliği en önemli ekonomik girdiyi sağlar.

 Eğitim düzeyi oldukça yüksektir.

Adına yaraşır halkı olan bu köyün yaylaları Seydiyakup, Çençül, Alkoyun, Mavyeras, Parma ve Kazankıran’dır.